rjps.net
当前位置:首页 >> 《诗经 采薇》古诗带拼音 >>

《诗经 采薇》古诗带拼音

采(cǎi)薇(wēi)采(cǎi)薇(wēi).薇(wēi)亦(yì)作(zuò)止(zhǐ).曰(yuē)归(guī)曰(yuē)归(guī).岁(suì)亦(yì)莫(mò)止(zhǐ).靡(mí)室(shì)靡(mí)家(jiā).(xiǎn)狁(yǔn)之(zhī)

xi wo wang yi yang liu yi yi jin wo lai si yu xue fei fei

诗经采薇怎么读,诗经采薇全文拼音版 采(cǎi) 薇(wēi) 采(cǎi) 薇(wēi) ,薇(wēi) 亦(yì) 作(zuò) 止(zhǐ) .曰(yuē) 归(uī) 曰(yuē) 归(uī) ,岁(suì) 亦(yì) 莫(mò) 止(zhǐ) . 靡(mǐ) 室(shì) 靡(

采薇(wei一声)采薇,薇亦作止.曰归曰归,岁亦莫止. 靡(mi二声)室靡家,(xian三声)狁(yun三声)之故.不遑(huang二声)启居,(xiǎn)狁(yǔn)之故. 采薇采薇,薇亦柔止.曰归曰归,心亦忧(yōu)止. 忧心烈烈,载zài饥载渴.我戍未定,靡使归聘pìn. 采薇采薇,薇亦刚止.曰归曰归,岁亦阳止. 王事靡gǔ,不遑huáng启处.忧心孔疚,我行不来! 彼尔维何?维常之华.彼路斯何?君子之车. 戎róng车既驾,四牡mǔ业业.岂敢定居?一月三捷. 驾彼四牡,四牡kuí.君子所依,小人所腓féi. 四牡翼翼,象弭mǐ鱼服.岂不日戒?狁孔棘jí! 昔我往矣,杨柳依依.今我来思,雨雪霏fēi霏.

呵呵,补充拼音..采(cǎi) 薇(wēi) 采(cǎi) 薇(wēi) ,薇(wēi) 亦(yì) 作(zuò) 止(zhǐ) .曰(yuē) 归(uī) 曰(yuē) 归(uī) ,岁(suì) 亦(yì) 莫(mò) 止(zhǐ) . 靡(mǐ) 室(shì) 靡(mǐ) 家(jiā) ,

采薇采薇,薇亦作止.曰归曰归,岁亦莫止.靡室靡家,狁之故.不遑启用,狁之故.采薇采薇,薇亦柔止.曰归曰归,心亦忧止.忧心烈烈,载饥载渴.我戍未定,靡使归聘!采薇采薇,薇亦刚止.曰归曰归,岁亦阳止.王事靡,不遑启用.忧心孔疚,我行不来!彼尔维何?维常之华.彼路斯何?君子之车.戎车既驾,四牡业业.岂敢定居?一月三捷!驾彼四牡,四牡.君子所依,小人所腓.四牡翼翼,象弭鱼服.岂不日戒,狁孔棘!昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨(yu四声)雪霏霏.行道迟迟,载渴载饥.我心伤悲,莫知我哀!

昔我往矣(xiwowangyi),杨柳依依.(yangliuyiyi)今我来思,(jinwolaisi) 雨雪霏霏.(yuxuefeifei)

1.莫(mù)2.(xiǎn)狁(yǔn)3.靡(mǐ)4.(gǔ)5.(kuí)6.腓(féi)7.弭(mǐ)8.雨(yù)1.薇采薇,薇亦作止.曰归曰归,岁亦莫(mù)止. 靡室靡家,(xiǎn)狁(yǔn)之故.不遑启居,狁之故.2.采薇采薇,薇亦柔止.

《诗经采薇》原文:采薇采薇,薇亦作止.曰归曰归,岁亦莫止.靡室靡家,狁之故.不遑启用,狁之故.采薇采薇,薇亦柔止.曰归曰归,心亦忧止.忧心烈烈,载饥载渴.

这里的雨读yù,是名词动用.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rjps.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com